Więcej informacji o Pracowni

Pracownia Projektowa SNUG.pl Katarzyna Wojciechowska wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia, Wydział Handlu i Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 46084, zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym, al. Niepodległości 208, 00-952 Warszawa pod nr 870050620. NIP: 956-149-96-39.

Przedmiot działalności:

 • 7111Z – Działalność w zakresie architektury
 • 7112Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 7211Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 7219Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 6209Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 3312Z – Naprawa i konserwacja maszyn
 • 5813Z – Wydawanie gazet
 • 5814Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 5819Z – Pozostała działalność wydawnicza
 • 5920Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 6010Z – Nadawanie programów radiofonicznych
 • 6201Z – Działalność związana z oprogramowaniem
 • 6202Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6203Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 6311Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 6312Z – Działalność portali internetowych
 • 7022Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 7311Z – Działalność agencji reklamowych
 • 7312Z – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 7420Z – Działalność fotograficzna
 • 8219Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 8230Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 9511Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych


Uprawnienia projektowe:

 • Upr. bud. KUP/0054/POOS/05
  do projektowania bez ograniczeń
  w specjalności instalacyjnej branży sanitarnej

Numer konta bankowego:

 • IDEA BANK
  SNUG.PL Katarzyna Wojciechowska
  87-100 Toruń, Hurynowicz 14/8
  nr rach. 10 1950 0001 2006 4675 6648 0001

Dane fakturowe

 • SNUG.pl Katarzyna Wojciechowska
  87-100 Toruń, ul. J. Hurynowicz 14/8
  NIP: 956-149-96-39

Adres Pracowni

 • SNUG.pl Katarzyna Wojciechowska
  87-100 Toruń, ul. Długa 26

SNUG.pl & INTERNET

Ograniczenie odpowiedzialności

Pracownia Projektowa SNUG.pl Katarzyna Wojciechowska nie bierze odpowiedzialności
za witryny w domenach sponsorowanych. Ponadto nie bierze odpowiedzialności za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn.
Serwisy w domenach sponsorowanych działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Domeny sponsorowane:

 • zielony-kat.pl
 • e-ania.eu
 • bohun.pl
 • artpub.pl
 • fotoserwer.pl
 • arturwojciechowski.eu
 • swinoujscie24.eu (aktualnie do odsprzedania)