Paliwa ciekłe

W 2004 r. Prezes URE stanął przed koniecznością realizacji bezprecedensowego w historii funkcjonowania Urzędu zadania rozpatrzenia blisko 7 tysięcy wniosków koncesyjnych, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej...