Projekty wod-kan – krok po kroku

Krok 1

Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do odpowiedniego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę przyłączy wod-kan. Do wniosku dołączyć mapę do celów opiniodawczych.

Krok 2

Po uzyskaniu warunków należy zlecić wykonanie mapy do celów projektowych.

Krok 3

Zlecić wykonanie projektu.

Krok 4

Biuro projektowe winno trasę przyłączy uzgodnić w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Projektowym właściwym dla miejsca inwestycji.

Krok 5

Projekt wykonawczy należy najczęściej uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, który wydał warunki techniczne.

Krok 6

Projekt wraz z wnioskiem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych należy złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót lub do Starostwa Powiatowego na 31 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

UWAGA!

Pracownia Projektowa SNUG.pl wykonuje projekty wraz z załatwieniem wszelkich formalności.

W związku z powyższym, polecam usługi naszej Pracowni.
inż. Katarzyna Wojciechowska