Serwis SNUG.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu SNUG.pl.
Zamknij komunikat
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg Pracownia Projektowa SNUG.pl inż.Katarzyna Wojciechowska Projekty stacji paliw płynnych - krok po kroku Projekty stacji LPG - krok po kroku Projekty wod-kan-co-gaz - krok po kroku snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg Dla Inwestorów - zanim powstanie projekt Referencje wystawione dla Pracowni Projektowej SNUG.pl Kontakt z Pracownią snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
Formularze, dokumenty i co warto wiedzieć

Witamy w dziale dla Inwestorów.

Zamieszczone tu formularze i inne dokumenty, są niezbędne do podjęcia działań przez Pracownię. Jednak samo wypełnienie i wysłanie formularzy nie uprawnia Pracowni do czynności prawnych. Dane pochodzące z formularzy zostaną przesłane na adres Pracowni, wydrukowane i przygotowane do podpisu, który Inwestor złoży przy pierwszym spotkaniu z projektantem prowadzącym Projekt.

Pragniemy zaznaczyć, iż nasza Pracownia załatwia wszelkie formalności związane z wykonaniem projektów. To my w Państwa interesie często walczymy z urzędnikami, to my dopilnowujemy wszelkich uzgodnień i to my pokonujemy wszelkie trudności jakie spotkać mogą Państwa od chwili podjęcia dezyzji o inwestycji.

1. Zlecenie wykonania projektu
2. Upoważnienie dla Pracowni

Warto zapoznać się z:
 • Ustawa Prawo Budowlane - (tekst jednolity) - Dz.U.03.207.2016

  Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
  Poruszone zagadnienia:
  • przepisy ogólne
  • samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
  • prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  • postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  • budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
  • utrzymanie obiektów budowlanych
  • katastrofa budowlana
  • organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
  • przepisy karne
  • odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
  • przepisy przejściowe i końcowe

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki - z dnia 21 listopada 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - Dz.U.05.243.2063

  Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.
  Poruszone zagadnienia:
  • przepisy ogólne
  • bazy paliw - warunki ogólne
  • bazy paliw - zagospodarowanie terenu bazy paliw
  • bazy paliw - zasilanie bazy paliw
  • bazy paliw - zabezpieczenie bazy paliw
  • bazy paliw - rurociągi technologiczne
  • bazy paliw - urządzenia gaśnicze i zraszaczowe
  • bazy paliw - urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej
  • bazy gazu płynnego - warunki ogólne
  • bazy gazu płynnego - magazynowanie gazu płynnego w zbiornikach
  • bazy gazu płynnego - magazynowanie gazu płynnego w butlach
  • bazy gazu płynnego - załadunek i wyładunek gazu płynnego
  • stacje paliw - warunki ogólne
  • stacje paliw - usytuowanie stacji paliw
  • stacje paliw - zabudowa stacji paliw
  • stacje paliw - zbiorniki magazynowe, urządzenia i rurociągi
  • stacje paliw - magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego
  • stacje paliw - zasilanie stacji paliw
  • rurociągi dalekosiężne - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
  • rurociągi dalekosiężne - podziemne układanie rurociągów
  • rurociągi dalekosiężne - naziemne układanie rurociągu
  • rurociągi dalekosiężne - przejścia rurociągów przez przeszkody naturalne i sztuczne
  • rurociągi dalekosiężne - przejścia podziemne rurociągów przez drogi i tory kolejowe
  • rurociągi dalekosiężne - wymagania konstrukcyjne rurociągów
  • rurociągi dalekosiężne - ochrona rurociągów przed korozją
  • rurociągi dalekosiężne - urządzenia elektroenergetyczne, automatyka, telemechanika i łączność
  • przepisy przejściowe i końcowe

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - Dz.U.01.62.627
  Niniejsza Ustawa dostarczy informacji o:
  • dostępie do informacji na temat planowanych inwestycji, które mogą negatywnie oddziałowywać na środowisko
  • postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (procedury związane z rapotami o oddziaływaniu na środowisko)

 • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego - z dnia 14 czerwca 1960 r. - Dz.U.00.98.1071 z późniejszymi zmianami

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z dnia 16 czerwca 2003 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z dnia 16 czerwca 2003 r. - w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1139

W poszukiwaniu informacji, warto odwiedzić dodatkowo:

 


Menu

Rzetelna Firma
Kliknij i sprawdŸ status certyfikatu

Facebook

Warto odwiedzić
KonektPHPWinnica

Liczba wizyt
Liczba wizyt: 676.050
Ostatnie logowanie:
2019-08-21 09:56:02

© 2002 - 2019 SNUG.pl:: Hosting & design: SNUG.pl