Serwis SNUG.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu końcowym użytkownika, podczas przeglądania stron www. Przeglądając serwis wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej na stronie Pokityka Cookies serwisu SNUG.pl.
Zamknij komunikat
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg Pracownia Projektowa SNUG.pl inż.Katarzyna Wojciechowska Projekty stacji paliw płynnych - krok po kroku Projekty stacji LPG - krok po kroku Projekty wod-kan-co-gaz - krok po kroku snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg Dla Inwestorów - zanim powstanie projekt Referencje wystawione dla Pracowni Projektowej SNUG.pl Kontakt z Pracownią snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg snug projekty paliwa i lpg
Propan
Tekst dodano: 2005-11-28 14:38:53 • drukuj
Propan - alkan, bezbarwny i bezwonny gaz.

Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów.

Propan jak wszystkie alkany jest mało reaktywny. W podwyższonych temperaturach ulega reakcji spalania i reaguje z gazowym chlorowodorem i chlorem, w wyniku czego powstają chloroalkany. Jest surowcem w wielu syntezach organicznych.

Dane podstawowe:
 • Wzór chemiczny - C3H8
 • Numer ONZ - 1978
 • Numer EWG - 601003005
Dane fizykochemiczne:
 • Stan skupienia - gaz
 • Gestość w temperaturze 25°C wynosi - 0.4927 g/cm³
 • Lepkość w temperaturze 25°C wynosi - 0.101 cP
 • Napięcie powierzchniowe w temperaturze 25°C wynosi - 7.200 dyn/cm
 • Przewodnictwo cieplne w temperaturze 25°C wynosi - *** mW/mC
 • Prężność pary nasyconej w funkcji temperatury:
  • lg(p) = A - B / (C+t) p[mmHg] t[C]
  • A: 6.80338
  • B: 803.997
  • C: 247.040
 • Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C - 1.28143
 • Moment dipolowy 0.08 Debaye
 • Temperatura topnienia -187.70°C
 • Temperatura wrzenia -42.07°C
 • Ciepło parowania w temperaturze 25°C wynosi - 80.32 cal/g
 • Ciepło właściwe w temperaturze 25°C wynosi - 0.6425 cal/g * C
 • Ciepło topnienia 19.10 cal/g
 • Ciepło spalania -12032.9 cal/g
 • Parametry krytyczne:
  • temperatura - 96.7°C
  • cisnienie - 41.9 atm
  • objetosc - 201.8 cm³/mol
Dane pożarowo wybuchowe
 • Granice wybuchowości
  • dolna - 2.1 % objętości
  • gorna - 9.5 % objętości
 • Klasa wybuchowości - IIA
 • Temperatury:
  • zapłonu : -104°C
  • samozapłonu : 455°C
 • Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - 1
 • Klasa temperaturowa - 1
Opis oddziaływania na człowieka

Propan wykazuje działanie narkotyczne. Przy ostrych zatruciach wystepują bóle głowy, nudności i wymioty, bóle w jamie brzusznej, zwężenie źrenic, ogólne osłabienie, zwolnienie tętna, upośledzenie słuchu.
W ciężkich przypapadkach może wystąpić zapalenie płuc oraz utrata przytomności. Kontakt z ciekłym propanem powoduje odmrożenia skóry.

Dane toksyczne
 • Brak danych
Dane dodatkowe
 • propan jest gazem palnym, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem;
 • stężenie stechiometryczne to 4.03 % objętości;
 • opary gromadzą sie w dolnych partiach pomieszczeń i w zagłębieniach terenu;
 • gestość parowania wzgledem powietrza: 1.56


 


Menu

Rzetelna Firma
Kliknij i sprawdŸ status certyfikatu

Facebook

Warto odwiedzić
KonektPHPWinnica

Liczba wizyt
Liczba wizyt: 676.041
Ostatnie logowanie:
2019-08-21 09:04:36

© 2002 - 2019 SNUG.pl:: Hosting & design: SNUG.pl